Wat is de Collibri Foundation for education?

Met het 'Collibri for education'-programma biedt Colruyt Group al enkele jaren financiële steun aan een aantal opleidings- en vormingsprojecten in het Zuiden.

Investeren in scholingsprogramma's

We zijn ervan overtuigd dat vorming en opleiding sleutels zijn tot de ontwikkeling van een regio: goed opgeleide mensen kunnen efficiënt en opbouwend werken aan een betere omgeving voor zichzelf en hun gemeenschap.

Voor het uitvoeren en begeleiden van de scholingsprojecten laten we ons bijstaan door specialisten in ontwikkelingssamenwerking (vaak ngo's). Dankzij hun tussenkomst worden de middelen van het ‘Collibri for education’-programma zo efficiënt mogelijk ingezet.

De ‘Collibri Foundation for education’: steun aan het Zuiden

Colruyt Group zet al jaren zijn schouders onder opleiding en vorming in het Zuiden. Vanaf eind maart 2003 tot eind maart 2012 hebben we in totaal 1.339.009 euro geïnvesteerd: 5 % van de opbrengst van Collibri-producten + extra giften van Colruyt Group. Om nog meer te investeren in scholing in het Zuiden, lanceren we een eigen bedrijfsfonds: de ‘Collibri Foundation for education’. Daarmee volgen we de huidige initiatieven op en steunen we ook nieuwe educatieve projecten.

De middelen voor het fonds zijn afkomstig van de verkoop van ‘Collibri Foundation for education’-producten, herkenbaar aan het gelijknamige zegel. 5 % van de verkoopprijs (excl. btw) gaat ernaartoe. De Collibri Foundation valt onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting. Dat garandeert transparantie en maakt het mogelijk om giften te ontvangen en fiscale attesten uit te reiken.

Dankzij de producten met het ‘Collibri Foundation for education’-zegel:

  • investeren we systematisch in scholings- en vormingsprogramma's in het Zuiden;
  • bieden we een aantal producenten in het Zuiden een ruimere afzetmarkt voor hun product;
  • dragen onze klanten bij aan het programma: wanneer zij een Collibri-product kopen, weten zij dat een deel naar de scholingsprojecten gaat.