Onze partners

 • Koning Boudewijnstichting

  Koning Boudewijnstichting

  De ‘Collibri Foundation for education’ wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Deze stichting van openbaar nut steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving, zowel binnen als buiten de landsgrenzen.

  Steun ons


  Met de oprichting van ons bedrijfsfonds ‘Collibri Foundation for education’ gaan we voluit voor opleiding en vorming in het Zuiden. U kan ons daarbij helpen!

  » Laat u charmeren en koop één van onze producten met het zegel Collibri Foundation for education. Vijf procent van de opbrengst investeren we in educatieve projecten.

  » En/of doe een gift aan onze Collibri Foundation. Stort de som van uw keuze op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (IBAN) van Bank van de Post met als gestructureerde mededeling ***193/0380/00072***.

  Afhankelijk van uw inkomen kan u via belastingaftrek tot de helft van uw gift terugkrijgen. Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u automatisch een fiscaal attest in maart van het daaropvolgende jaar.

  Partners


  De ‘Collibri Foundation for education’ steunt nieuwe opleidingsprojecten in samenwerking met deze partners:

 • Broederlijk Delen

  Broederlijk Delen

  Broederlijk Delen zet zelf geen projecten op, maar ondersteunt initiatieven die groepen mensen in het Zuiden zelf opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dit biedt de beste garantie op blijvende verandering.

  Broederlijk Delen steunt vooral partnerorganisaties die zich inzetten voor plattelandsgemeenschappen in het algemeen, of meer specifiek voor inheemse volkeren, vrouwen, kinderen en jongeren.

 • Caraes

  Caraes

  De vzw Caraes werd in 1967 opgericht als organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze had oorspronkelijk als doel hulp te bieden in een psychiatrisch ziekenhuis in Rwanda. Doorheen de jaren evolueerde de werking van louter materiële en financiële hulp naar vorming en opleiding van lokale medewerkers in het Zuiden.

 • Efico Foundation

  Efico Foundation

  Efico Foundation is een ngo die door middel van training en opleiding de productie bevordert van duurzame koffie en cacao. Sinds zijn oprichting steunt de Efico Foundation 30 projecten voor duurzame ontwikkeling in 10 verschillende koffie- en cacaoproducerende landen.

 • Vlajo

  Vlajo

  Vlajo biedt jongeren in elke fase van hun schooltijd krachtige programma's aan die hen in staat stellen ondernemende competenties te ontwikkelen. ‘Jonge Ondernemingen’ ontstond in 1919 in de Verenigde Staten. De beweging bestaat in België sinds 1977. In 1996 werd de Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) opgericht.

 • Vredeseilanden

  Vredeseilanden

  Vredeseilanden wil boerenfamilies in het Zuiden een goed inkomen bezorgen en werkt vooral samen met lokale boerenorganisaties.Vredeseilanden zoekt mee naar het gat in de markt en spoort de zwakke schakels op in de keten. Hebben boeren toegang tot krediet? Kennen ze de kwaliteitseisen van de consument?Hoe komt de prijs tot stand?Hebben de vrouwen inspraak? Vredeseilanden smeedt allianties tussen boerenorganisaties, overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en consumentenorganisaties, en stimuleert consumenten ook om te kiezen voor duurzame voeding.

 • Zuiddag

  Zuiddag

  De vzw Zuiddag werd in 2006 opgericht in Halle en organiseert elk jaar de actie Zuiddag. Belgische jongeren tussen 15 en 18 jaar oud werken één dag in een bedrijf en geven hun loon af aan een ontwikkelingsproject in het Zuiden. Zuiddag stimuleert jongeren in de hele wereld om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. De jonge deelnemers ontwikkelen er competenties in functie van een actief engagement.