Pers

Nieuw

 • Persbericht, 15 october 2014

  250 jongeren bij Colruyt Group aan de slag voor Zuiddag

  Colruyt Group neemt voor het negende jaar op rij deel aan de jaarlijkse Zuiddag. Onder het motto ‘Work for Change’ gaan 250 scholieren op 16 oktober één dag werken in winkels, productieafdelingen, distributiecentra en centrale diensten van de groep. De scholieren staan hun dagvergoeding van 50 euro integraal af aan de vzw Zuiddag, die de opbrengst doorstort aan een theaterproject voor jongeren in Palestina.

  Indonesische deelnemers

  De 250 scholieren gaan aan de slag op tal van plaatsen in de groep. Eén deelnemer volgt telkens een halve dag CEO Jef Colruyt en directeur Mens en Organisatie Koen De Maesschalck. Onder de deelnemers zijn er ook dit jaar 3 Indonesische universiteitsstudenten die bij Colruyt Group stage lopen en die gestudeerd hebben met een beurs van Collibri Foundation for education, het scholingsfonds van de groep. De Indonesische studenten nemen samen met een 100-tal jongeren ook deel aan het Zuiddag-debat over jongerenrechten wereldwijd, op 16 oktober in het Vlaams Parlement.

  Colruyt Group doet al sinds 2006 mee met de jaarlijkse Zuiddag en geeft de vzw jaarlijks ook 30.000 euro structurele steun. “Via Zuiddag bieden we jongeren van hier de kans om hun steentje bij te dragen aan een waardevol jongerenproject in het Zuiden”, zegt Mieke Vercaeren, verantwoordelijk voor de scholingsprojecten bij Colruyt Group.
  “En tegelijk is het een manier om onze scholieren te betrekken bij de leefwereld van hun generatiegenoten in ontwikkelingslanden.”

  Projecten in het Zuiden en in België

  Colruyt Group ondersteunt via Collibri Foundation for education sinds 2003 nog andere educatieve projecten in het Zuiden, in samenwerking met onder meer lokale onderwijsinstanties en ngo’s zoals Zuiddag en Broederlijk Delen. Sinds dit jaar ondersteunt het fonds ook 25 Brusselse scholieren uit financieel kwetsbare gezinnen om succesvol de overstap naar het hoger onderwijs te maken. Mieke Vercaeren: “We geloven dat scholing en vorming dé sleutels zijn voor duurzame ontwikkeling van jongeren en hun omgeving. En daar willen wij als groep graag toe bijdragen, zowel in het Zuiden als hier in België.”

 • Persbericht, 17 september 2014

  Colruyt Group ondersteunt studies 25 kansarme Brusselse scholieren

  Scholingsfonds Collibri Foundation for education investeert jaarlijks 125.000 euro aan ‘Boost’

  Colruyt Group ondersteunt de komende 4 jaar 25 scholieren uit financieel kwetsbare gezinnen in het Brusselse. Daartoe zal de groep jaarlijks 125.000 euro doneren aan het vormingsproject ‘Boost’ van de Koning Boudewijnstichting. Dat project begeleidt talentvolle leerlingen vanaf het vierde jaar secundair om hun slaagkansen in het voortgezet onderwijs te maximaliseren.

  De middelen voor Boost zijn afkomstig uit het fonds van Colruyt Group, Collibri Foundation for education. Dat fonds ondersteunt al sinds 2003 diverse scholingsprojecten in het Zuiden en wordt nu dus ook actief in België. Naast financiële steun zal de groep ook zorgen voor inhoudelijke begeleiding, bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken, vakantiejobs of stages.

  Impact op lange termijn

  Het project ‘Boost’ loopt sinds 2012 in Antwerpen en Luik. Het project in Brussel werd in 2011 opgestart en kan voortaan rekenen op de steun van Colruyt Group. Boost is een typevoorbeeld van de projecten die de groep via haar scholingsfonds Collibri Foundation for education ondersteunt: persoonlijke begeleiding van de jongere, langlopend en met een degelijke visie, kleinschalig en overzichtelijk maar met een potentieel grote impact op de lange termijn.

  CEO Jef Colruyt: “Wij geloven dat scholing en vorming essentiële sleutels zijn voor de duurzame ontwikkeling van mensen en hun omgeving. Daarom bieden we in onze firma de medewerkers traditioneel veel kansen om professioneel en persoonlijk te groeien. Als onderneming dragen wij ook ons steentje bij aan ontwikkeling elders in de wereld. Zo steunen we via ons fonds Collibri Foundation for education al jaren een aantal scholingsprojecten in het Zuiden, in samenwerking met ngo’s en onderwijsinstellingen. En ik ben blij dat we via de Koning Boudewijnstichting nu ook in eigen land kunnen bijdragen aan een waardevol scholingsproject”.

  Zelfvertrouwen

  De 25 geselecteerde Brusselse jongeren uit het vierde jaar secundair zullen de komende vier jaar intensief begeleid worden. Zo werken ze de eerste 3 schooljaren telkens een twaalftal halve dagen rond o.a. taalbeheersing, werk- en studeermethodes, zelfkennis en attitude, sociale vaardigheden en teambuilding. De deelnemers krijgen ook een beurs van 500 euro per jaar en indien nodig een laptop met internetverbinding en een printer. “Bedoeling is dat hun schoolprestaties er sterk op vooruitgaan én dat ze ook groeien als persoon en bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen ontwikkelen”, zegt Els Tijskens, groepscoördinator van Boost. “Als alles goed gaat vatten ze in het vierde jaar van het traject het hoger onderwijs aan en zorgen we nog voor begeleiding op maat.”

  Het Boost-project krijgt in een eerste fase vooral financiële ondersteuning van Colruyt Group. Daarnaast ziet de groep ook heel wat mogelijkheden om inhoudelijk samen te werken met de deelnemers en hun scholen. CEO Jef Colruyt: “Tijdens het Boost-traject en ook later tijdens de hogere studies kunnen we de link verzorgen met het professionele leven. Ik denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken, vakantiejobs of stages. Wij zijn in elk geval enthousiast dat we 25 jongeren mee kunnen stimuleren om zowel tijdens hun studies als later in hun beroepsleven uit te groeien tot rolmodellen. Op hun beurt kunnen zij dan anderen inspireren om het verschil te maken.”

 • Persbericht, juni 2014

  Boost voor Indonesisch onderwijs met Back-To-School-actie Kangourou

  Colruyt Group zet al jaren zijn schouders onder opleiding en vorming in het Zuiden. Om meer nieuwe educatieve projecten te steunen, lanceerden we ons eigen fonds: Colibri Foundation for education. Bij aankoop van een product met het zegel van de stichting gaat 5 % van de verkoopprijs naar die projecten.

  Voor het nieuwe schooljaar doet Colruyt Group een speciale actie: voor elke Kangourou-boekentas of -rugzak die verkocht wordt, schenkt Colruyt Group €1 ten voordele van scholing in Indonesië. Iedere verkochte boekentas of rugzak draagt zo bij aan een betere toekomst voor de kinderen en jongeren daar.

  Colruyt Group startte in 2003 met zijn eerste Collibri Foundation for Education-project in de streek van Semarang, in Indonesië. De groep ondersteunt ervaringsgericht onderwijs in het lager onderwijs en biedt studiebeurzen aan in het middelbaar onderwijs. In het hoger onderwijs kunnen geselecteerde jongeren een speciaal programma volgen. Dat programma bestaat uit een studiebeurs, begeleiding voor de studenten en hun ouders, en na hun studies een stage bij Colruyt Group in België.

  Tijdens die stage krijgen ze een opdracht die past bij hun diploma en doorlopen ze met een tolk een typische sollicitatieprocedure. Op die manier verrijken ze hun kennis en expertise, en krijgen ze feedback op hun curriculum, talenten en vaardigheden. Ze stellen hun ideeën daarnaast voor aan Jef Colruyt, die persoonlijk feedback en advies verleent. Medewerkers van Colruyt Group vangen de jongeren tijdens hun stage op in gastgezinnen.

  In samenwerking met Zuiddag brengen we bovendien jongeren uit verschillende landen en culturen samen om te discussiëren over hun rol in de maatschappij. Zo gaan ze naar huis met rugzak vol boeiende inzichten en ervaringen, en met een certificaat dat hun meer kansen biedt op de arbeidsmarkt in eigen land. Daarnaast spreken ook de medewerkers van Colruyt Group vol warmte over hun ervaring met de buitenlandse jongeren, en draagt de klant met de aankoop van een boekentas eenvoudig bij aan een goed doel. Met andere woorden, een positieve ervaring voor iedereen.

 • Persbericht, 08 oktober 2013

  Jongeren uit de hele wereld maken samen keuzes


  Op 11 oktober organiseert Colruyt Group in samenwerking met Zuiddag het jongerenevent ‘Make a Choice’. Jongeren uit Peru, Indonesië en België zullen elkaar ontmoeten in de kantoren van Colruyt Group. Ze zullen er debatteren over het onderwerp 'keuzes maken'. Welke waarden zetten zij voorop? Welke uitdagingen staan boven aan hun lijstje? En welke keuzes willen ze maken voor een duurzame en rechtvaardige samenleving? Ze worden tijdens het event bijgestaan door experten zoals Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

  De deelnemende jongeren doen allemaal mee aan projecten die gesteund worden door Collibri Foundation for Education of Zuiddag. De Peruvianen komen uit het project 'Proef je passie' van Vredeseilanden. Dat project wordt in 2013 ondersteund door Zuiddag. Het gaat om jonge koffieboeren die er bewust voor kiezen om een toekomst in de koffiewereld uit te bouwen en dit op een innoverende, milieubewuste en winstgevende manier.

  De Indonesische studenten kregen dankzij Collibri Foundation for Education steun gedurende hun hele onderwijsloopbaan in Indonesië. Na hun universitaire studies volgen ze drie weken lang een afsluitende stage bij Colruyt Group in België.

  Tot slot zijn er ook heel wat Vlaamse en Brusselse jongeren die in het kader van Zuiddag één dag zullen werken in de winkels of op het hoofdkantoor van Colruyt Group en hun loon afstaan ten voordele van het Peruviaanse koffieproject.

  Met het initiatief 'Make a Choice' wil Collibri Foundation for Education samen met Zuiddag jongeren uit de hele wereld nog dichter bij elkaar brengen. Het wordt ongetwijfeld een boeiend debat!

 • Persbericht, 12 september 2013

  Opbrengst recyclage werkkledij gaat naar scholingsprojecten


  Colruyt Group recycleert voortaan oude werkkledij en -schoenen. De opbrengst hiervan gaat naar Collibri Foundation for education, het fonds van Colruyt Group dat scholingsprojecten steunt in het Zuiden.

  De groep werkt hiervoor samen met de stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen (KICI). KICI verzamelt oude kleren en schoenen van medewerkers in de winkels, logistieke centra en ondersteunende diensten. Kringloopwinkels verkopen de bruikbare kledij zonder logo. Onbruikbare kledij of kledij met een logo worden vervezeld. Die textielvezels verkoopt KICI aan fabrikanten die er nieuwe materialen mee maken zoals isolatie voor huizen, jeansbroeken, meubels …

  Vroeger schonk Colruyt Group de oude werkkledij en -schoenen van medewerkers aan goede doelen in het Zuiden. Maar er staan meer en meer bedrijfslogo’s op de werkkledij en de groep wilt niet dat die in beeld komen. Door kledij met logo’s te laten vervezelen, vermijdt de groep dus dat die bij het restafval terechtkomen.

  Per ingezamelde kilo krijgt Colruyt Group van KICI zo’n 5 à 8 eurocent. Vorig jaar zamelde de groep zo’n 20.000 paar schoenen en 5.140 kledingstukken in. Dat is ongeveer 28.500 kg kleren. Het bedrag dat Colruyt Group hiervoor ontving, ging integraal naar Collibri Foundation for education.

  Jan Derom, persverantwoordelijke Colruyt Group
  Gsm: 0473 92 45 10
  E-mail: jan.derom@colruytgroup.be